Blood moon and super moon.

Natten mellan söndag och måndag hände två saker samtidigt som inte förekommit sedan 1982, nämligen att det var supermåne och blodmåne samtidigt. Att det är supermåne innebär att det är fullmåne och den är är 8% närmre jorden än medelavståndet och upplevs mycket större. Blodmåne är när jorden befinner sig exakt mellan månen och solen och ger en total månförmörkelse. Den ser röd ut eftersom jordens atmosfär agerar filter för solens ljus. Vi ställde klockan på 04.35 eftersom 04.47 skulle den vara som rödast i Borås. Daniel flög upp ur sängen, drog upp gardinerna och sa något i stil med "Ja, där är den, röd typ.". När jag kom upp, bytt objektiv till mitt 50-255mm och gått ut i vardagsrummet hade Daniel redan lagt sig igen! Tyckte att det var superhäftigt och verkligen så värt att gå upp mitt i natten för detta fenomen. Det händer nästa gång år 2033!
The night between Sunday and Monday there was a blood moon and super moon at the same time for the first time since 1982. Super moon means the moon is 8% closer than the average distance when it's the full moon and appears to be a lot bigger. It's called a blood mooon when the earth is placed exactly between the sun and moon and the earth's atmosphere filters the sun light making the moon look red. We set our alarm for 04.35 as it was supposed to be the reddest at 04.47 in Borås. Daniel leaped out of bed, opened the curtains and said something like "Oh, look there it is and it looks red.". When I'd gotten up, changed my lense to my 50-255mm and left the room, he'd already gotten back into bed. I though it was so worth getting up for. Next time it happens is 2033!